Kirkeministeriets Klokkekonsulent

 

Per Rasmus Møller

Nørregade 4, 8550 Ryomgaard

86 394048  23804428   prm@km.dk     

Klokkekonsulentens arbejdsområde  
 

Klokkekonsulentens fagområde er sager vedr. kirke-klokker, herunder klokker på kirkegårde og klokkespil til kirker.

Klokkekonsulenten afgiver erklæringer i sager, der kræver de kirkelige myndigheders godkendelse og yder sagkyndig rådgivning inden for sit fagområde, f.eks. vedrørende installation af automatiske ringeanlæg.

 
  Klokkekonsulenten kan rekvireres af en stiftsøvrighed, et provstiudvalg eller et menighedsråd.
Klokkekonsulenten er landsdækkende.  
  Klokkekonsulenten er uvildig og arbejder uafhængigt af klokkefirmaer, arkitektfirmaer m.v. 

Klokkekonsulenten kan være menighedsrådene behjælpelig med gennemgang af tilbud vedr. deres egnethed for opgaven, mens klokkekonsulenten grundet sin uvildighed ikke kan pege på et bestemt firma til at løse en opgave.

 

              

                7 gode råd

1)   I forbindelse med et påtænkt arbejde på kirkeklokker, klokkespil, tårnure eller automatisk dørlåsning er menighedsrådene velkomne til - som det første - at kontakte klokkekonsulenten telefonisk eller på mail for en uforpligtende samtale. En sådan henvendelse er gratis.

 
 

2) For at klokkekonsulenten kan udtale sig i en mere konkret sag er det ofte nødvendigt med et besøg i kirketårnet med en undersøgelse af de stedlige forhold. Et sådant besøg efterfølges af en udtalelse, der kan benyttes i den videre sagsbehandling. Se hvad det koster ved at klikke  her

3) På baggrund af klokkekonsulentens udtalelse kan menighedsrådet indhente et eller flere tilbud.  
 

4) Det valgte tilbud indsendes sammen med en redegørelse for arbejdet til Stiftsøvrigheden for godkendelse. Det sker ad kommandovejen via provstiet. Er arbejdet af en sådan karakter, at der kræves tegninger, ingeniørberegninger mv. vedlægges disse.

5) Stiftsøvrigheden sender herefter sagen i høring hos Den Kgl. Bygningsinspektør, Nationalmuseet og klokkekonsulenten. For at sikre en hurtig sagsbehandling  sendes sagen til alle tre instanser samtidigt. Hver instans har en respittid på 30 dage.

 
 

6) Ud fra de indkomne udtalelser træffer stiftsøvrig-heden beslutning vedr. forhåndsgodkendelse af projektet

7) Efter arbejdets udførelse skal der afholdes en godkendelsesforretning, der skal sikre:

a) At menighedsrådet har fået leveret det i tilbud beskrevne anlæg. 

b) At funktionen, den sikkerhedsmæssige- og håndværksmæssige standard er tilfredsstillende. Som afslutning på sagen udfærdiger klokke-konsulenten en godkendelseserklæring.

 

 

                         Curriculum Vitæ

                     

            Per Rasmus Møller

        Født 11-3-1950 i Hyllested, 8400 Ebeltoft                     

1971 Svendebrev som radiotekniker.
1971 - 74  Studerende på Århus Teknikums svagstrømslinje
1972  Skrift om Ebeltoft kirkes orgelhistorie.
1977 Organist ved Fuglslev kirke samt som fast vikar ved Ebeltoft kirke.
1980 Ansættelse som organist ved Vejlby kirke, Allingåbro.

1987 PO eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole.

1992 Tjenestemandsansat organist ved Vivild og Vejlby kirker.
1982 Bygget eget mekanisk husorgel.  Indviet 1991
1992 Assisterende organist ved Grenå Skt. Gertruds kirke.

1992 Eget værksted for musikinstrumenter. Afviklet 2000.

1997 Klokkenisteksamen fra Den Skandinaviske Klokkenistskole, Løgumkloster
1998 Diplomklokkenisteksamen i campanologi med en redegørelse for Automatiske Klokkespil i Danmark.     Opgaven blev omtalt som   ”Hidtil bedste besvarelse"
1997 Ansættelse som klokkenist ved Sankt Gertruds kirke, Grenå.
1998 Skrift om Skt. Gertruds Klokkehistorie, Grenaa..
1999 Valgt til Den Nordiske Klokkekomité.
1999 Arrangeret en landsdækkende klokkeringning i anledning af år 2000.
2000 Udpeget som Kirkeministeriets ass. Klokkekonsulent.
2000 Ansat som timelærer ved Løgumkloster Kirkemusikskoles Klokkenistafdeling
2000 Indrettet internt klokkemuseum samme sted.
2001 Valgt til Det Danske Orgelselskabs repræsentantskab.
2002 Skandinavisk klokkespilstourné.
2002 Redaktør af det klokkevidenskabelige tidsskrift ACTA CAMPANOLOGICA.
2003 Radiomuseum i Grenaa med 150 egne apparater.

2003 Diplomklokkenisteksamen i repertoirekendskab/programlægning samt arrangement og komposition for klokkespil

2006 Valgt til Det Danske Orgelselskabs bestyrelse.
2007 Medvirken i TV programmet ”Klokketårnet” TV Midt/Vest
2008 Næstformand i Det Danske Orgelselskab
2008 Medvirken i TV - programmet ”Hvad er klokken ”?
2008 Udpeget som orgelsagkyndig i Århus Stift. Fra 2010 freelance orgelkonsulent.

2009 Initiativtager til genopførelse af tårnet på Ryomgaard Realskole. Indviet 7. januar 2009  www.ryomreal.dk

2009 Medvirken i fjernsynsprogrammet ”Klokker i spil” om Dronning Ingrids Klokkespil.

2010 Ansat som Kirkeministeriets Klokkekonsulent i Østdanmark

2011 Ansat som Kirkeministeriets Klokkekonsulent på landsplan

2011 Klokkenist ved Vejlby kirke, Allingåbro

2011 Erindringsbog ”Vejen frem”

2011 Konsulent ved restaurering af klokkespillet fra 1953 på Frederiksberg Rådhus
2012 Ansvarlig for klokkespilskoncerterne på Frederiksberg Rådhus
2012 Erindringsbog ”Om Bette-Aksel, Sateme - Povl, Kradéme - Søren og  alle de andre i barndommens Hyllested”
2013 Redaktør af det radiohistoriske tidsskrift Resonans

2014  Valgt til formand for Nordisk Selskab for Campanologi og Klokkespil

2014 Redaktør for klokketidsskriftet Acta Campanologica

Desuden virksomhed som korleder, foredragsholder, forfatter af artikler om orgelhistorie, klokkehistorie, klokketeknik, lokalhistorie m.m. Tillige kompositionsvirksomhed af værker for  orgel, orgel/diverse instrumenter, kor/strygere og basso continuo, messingblæsere / klokker m.m. samt arrangement og komposition af musik for klokkespil. Arrangør af ritorneller til et stort antal danske automatiske klokkespil.

Studierejser i ind- og udland (Holland, Belgien, Tyskland, Polen, Norge, Sverige, Finland, England, Frankrig) bl.a. med besøg ved orgler, klokkespil, historiske klokker, orgelbyggerier og klokkestøberier.

Spiller årligt 40 - 45 klokkespilskoncerter med varierende programmer

retur til start