Hvad koster det at bruge klokkekonsulenten?

Siden januar 2010 er det menighedsrådene, der aflønner Kirkeministeriets konsulenter. Tidligere blev konsulenterne aflønnet af fællesfonden. Aflønningen sker efter takster, der fastsættes af Kirkeministeriet og som reguleres hvert år til nytår.

 

Taksterne for 2016 er følgende:

 

Udtalelse i en klokkesag                                                                                  1418,00 kr.

Hertil kommer feriepenge 12½ %                                                                    177,25kr.  

En udtalelse i en klokkesag medfører ofte et besøg på stedet, hvilket er inkluderet i prisen.

Kørsel honoreres efter statens takst = 3,70kr. pr. kilometer

Det tilstræbes altid at samle flere besøg i samme egn af landet, hvorved kørselsudgifterne deles forholdsmæssigt mellem de implicerede menighedsråd. Det samme gælder, dersom der er udgifter til færge o.l.

I forbindelse med længerevarende opgaver, hvor klokkekonsulenten rådgiver et arkitektfirma, et ingeniørfirma eller et klokkefirma i forbindelse med projektering af f.eks. et klokkespil, kan en timesats benyttes. Denne udgør 945,00 kr.

Jf. Instruks fra Kirkeministeriet af 20. februar 2011 skal der ikke afregnes moms af konsulenternes ydelser. Derimod skal der beregnes 12½ % feriepenge.

 

Retur til start