Automatiske ringeanlæg

Siden de første automatiske ringeanlæg så dagens lys herhjemme for omkring 60 år siden, er der sket en stadig stigende automatisering af klokkeringningen i Danmark, således, at skønsmæssigt 85% af landets godt 4000 kirkeklokker nu ringes med maskine.

 

Ofte har jeg fået spørgsmålet, om automatisk klokkeringning er skadeligt for klokkerne. Til det kan jeg sige, at det er der ikke noget, der tyder på med det erfaringsmateriale, vi har i øjeblikket. i hvert fald ikke, hvis anlægget er godt og rigtig konstrueret. Et automatisk ringeanlæg indrettes i vore dage, således, at klokken trækkes i gang med stigende udsving. De sker som regel i 3 tempi. Nedbremsning sker tilsvarende.

 

 

 

 

 

 

 

Klokke med automatisk ringeanlæg af konventionel type (Bøstrup kirke, Langeland. Til højre ses ringehjulet, der er påboltet klokkebommen. Ringehjulet står i forbindelse med ringemotoren via et en kæde eller en tandrem.. Til venstre ses hammerværker for kimning og bedeslag. I hvilestilling er klokken fastlåst, hvorved bedeslagene altid falder samme sted på klokken.

 

 

 

 

Klokke med ringesystem VOCO Linear (Mørke kirke). System er udviklet i Tyskland og virker ved magnetisk induktion og indeholder ingen roterende dele. I hvilestilling er klokken ikke bremset, hvorved den kan ringes manuelt. Nedbremsning af klokken varer ofte 25-45 sekunder alt efter klokkens størrelse. Først herefter kan bedelagene afvikles. Da klokken  efter nedbremsning ikke er helt i ro oplever man, at bedeslagshammerværket rammer klokken tilfældigt over en slagflade på 20-25 cm.

Kan alle klokker automatiseres?

I princippet kan de, men af kulturhistoriske grunde holdes de allerældste klokker  fri. Vi har ganske få klokker fra middelalderen, som vi har en særlig forpligtelse til at passe godt på. Problemet ved at automatisere disse unikke klokker, er, at maskinen ikke kan tænke, og derfor vil fortsætte dag ud og dag ind indtil en evt. fejl kan virke ødelæggende for klokken. Ringes klokken med reb, kan ringeren altid gribe ind og standse ringningen indtil fejlen er afhjulpet.

Menighedsrådenes ønske om automatisk klokkeringning kan dog imødekommes, dersom man anskaffer sig en ny aflastningsklokke, der kan få de ønskede automatiske funktioner. Den gamle klokke håndringes da sammen med den automatiserede nye klokke ved sidste ringning inden højmessen, som det er skik ved kirker, der har to klokker.

 

retur til start