Om inskriptioner på nye klokker

af Per Rasmus Møller

Kirkeministeriets Klokkekonsulent

Alle nye klokker til brug i Den Danske Folkekirke har sædvanligvis en eller flere inskriptioner; en fast og en fri inskription. Inskriptionerne udarbejdes af menighedsrådet eller en anden bemyndiget person og indsendes til stiftets biskop for godkendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye klokke til Fabjerg kirke er et godt eksempel på, hvad der i dag kan præsteres i retning af inskriptioner og udsmykninger. Den frie indskrift er et citat fra salmen "Du som har tændt millioner af stjerner", der også for første strofes vedkommende er gengivet i nodeskrift om klokkens skulder.

 

Den faste inskription, der kan sammenlignes med klokkens dåbsattest, er obligatorisk og anbringes almindeligvis i et bånd om klokkens skulder. Indskriften må indeholde oplysning om klokkestøberen, klokkens støbeår samt navnet på den kirke, der skal huse den nye klokke. Hermed et par eksempler på, hvorledes den faste indskrift kan udformes:

STØBT TIL FABJERG KIRKE ÅR 2009 AF EIJSBOUTS I HOLLAND

eller

JEG STØBTES TIL FABJERG KIRKE ÅR 2009 AF EIJSBOUTS I HOLLAND

eller

STØBT TIL FABJERG KIRKE AF EIJSBOUTS I HOLLAND PÅ DRONNING MARGRETHE DEN II`S TID I ÅRET 2009

 

Vedrørende Den frie indskrift anvendes ofte nogle linjer fra et salmevers eller et bibelcitat, men der findes også fine eksempler på til stedet forfattede klokkeindskrifter. Den frie inskription bør afspejle klokkens funktion som kirkeklokke og bør have et forkyndende islæt.

Lad mig med det samme gøre opmærksom på, at den oplagte strofe:

KIRKEKLOKKE EJ TIL HOVEDSTÆDER STØBTES DU MEN TIL DEN LILLE BY

har været benyttet i forbindelse med ikke så få klokker såvel i tidligere som i nyere tid. Der er næppe noget til hinder for, at en sådan indskrift vil kunne godkendes, men ønsker menighedsrådet noget mere unikt, der passer til den stedlige kirke, vil jeg opfordre til at rette blikket i anden retning. Som eksempel tjener denne indskrift, der er planlagt til den nyeste af klokkerne i den middelalderlige Storvorde kirke:

 

VOR BY BAG BAKKER I LÆ ER LAGT

VED Å OG FJORD MED AL SIN PRAGT

VED SORG OG GLÆDE KLOKKEN RINGER

DEN GLÆDESBUD FRA GUD OS BRINGER

 

Den frie inskription kan med fordel anbringes på flere linjer midt på klokkelegemet og i klokkens svingningsretning, som vist ovenfor. Herved kan indskriften læses i sin helhed, uden at man skal bevæge sig rundt om klokken. Indskrifterne udformes med store bogstaver, ligesom der sædvanligvis ikke anvendes tegn som komma, punktum o.l.

Nedenfor ses en række eksempler på frie indskrifter, der har været anvendt på nye klokker fra år 2000 og frem til i dag. De skal ikke ses som forslag, men forhåbentlig kan de inspirere til nye og hidtil ukendte klokkevers.

 

 

HØJERE DOG STEMTE DINE TONER

NÅR DE MED DEN GYLDNE SOL FREMBRØD

KIMED: STØV OPREJST ER DIN FORSONER

STAT NU OP I PÅSKEMORGENGRY

*

RING MOD ØST I MORGENGRY

TIL GLÆDE FOR BORGERE I FRØSLEV BY

RING MOD VEST NÅR SOL GÅR NED

OG SKÆNK OS AFTENFRED

*

FRA GLÆDEN I DÅBEN

TIL SORGEN VED GRAVEN

JEG KALDER

KOM

OG LYT TIL GUDS ORD

OM LIVET

*

RINGER FOR ALLE I SORG OG GLÆDE

NÅR SOL STÅR OP OG SOL GÅR NED

*

KLOKKESLAG

MED SIKKER RO

GUDS ORD

HVOR HÅBET GRO

*

JEG KALDER DE LEVENDE – JEG MINDES DE DØDE – JEG FORKYNDER OPSTANDELSENS GLÆDE

*

HVER DEN SOM ER AF SANDHEDEN

HØRER MIN RØST

*

JEG KALDER DIG I FEST OG SORG

KUN TAVSHED ER MIN FJENDE

JEG KALDER OM DU GUD VIL TRO

HAN HAR DIG FAST I HÆNDE

*

HVIS GUD ER FOR OS

HVEM KAN DA VÆRE IMOD OS

*

LOVSYNGER HERREN

MIN MUND OG MIT INDRE

*

KALDER TIL KIRKE

MELLEM HAV OG HEDE

GUD TIL ÆRE

MENNESKER TIL TRØST

*

ALT STÅR I GUDS FADERHÅND

*

DU KÆRE NYE KLOKKE

HOLD HIMLEN LIDT PÅ KLEM

DEL MED OS DIN STYRKE

BIND KIRKEN TIL VORT HJEM

BODIL TYBJERG 1991

*

SE JEG FORKYNDER JER EN STOR GLÆDE

KRISTUS ER OPSTANDEN

*

JEG SKAL BO I HERRENS HUS ALLE MINE DAGE

*

JEG VIL PRISE HERRENS TROFASTHED

*

TIL GUDS ÆRE OG HØJBJERG MENIGHEDS TJENESTE

STØBTES DENNE KLOKKE I ÅRET 2007 AF EIJSBOUTS I HOLLAND

SKÆNKET AF KRISTEN MALTE GODTFRED NIELSEN – KALDET "KRISTEN POST"

*

DET KIMER FOR DEN HØJE GÆST

*

JEG KALDER MELLEM HAV OG FJORD

KOM ALLE FRA SYD OG NORD

NÅR DU HØRER MIN KLANG

ER DET ET MINDE OM EVIGHEDEN LANG

*

NU RINGER DE KLOKKER VED DAGGRYETS KOMME

AT NATTEN ER ENDT

DENS MØRKE DENS KULDE DENS ANGSTER ER OMME

FOR SOL DER ER TÆNDT

*

MELLEM BANKER LIGGER BYEN

KLÆDT I BREDE VANGES TAVL

KIRKETÅRNET SIG MOD SKYEN

HÆVER SIG MED HVIDEN GAVL

KLOKKENS KLANG DET GANSKE ÅR

GRY OG KVÆLD DEN TIL OS NÅR

SIGNER HVER MANDS LIV OG KÅR

GENNEM HUNDREDVIS AF ÅR

*

JEG KALDER TIL GLÆDE OG SANGE

JEG KALDER PÅ ALLE OG EN

JEG KALDER PÅ SJÆLENE MANGE

KALDER TIL KIRKEN GUDS HJØRNESTEN

*

ER GUD FOR OS HVEM KAN DA VÆRE IMOD OS

HERRENS ORD FORBLIVER TIL EVIG TID

AT FRYGTE HERREN ER BEGYNDELSEN TIL VISDOM

*

RING MOD ØST I MORGENGRY

TIL GLÆDE FOR FOLK I NØRAGER BY

RING MOD VEST NÅR SOL GÅR NED

OG SKÆNK OS AFTENFRED

*

LYKSALIGT DET FOLK

SOM HAR ØRE FOR KLANG

HEROVENFRA

*

I BEGYNDELSEN VAR ORDET

OG ORDET VAR HOS GUD

OG ORDET VAR GUD

HAN VAR I BEGYNDELSEN HOS GUD

ALT BLEV TIL VED HAM

OG UDEN HAM BLEV INTET TIL AF DET SOM ER

I HAM VAR LIV

OG LIVET VAR MENNESKERS LYS

*

SÅ BEDER VI

GIV OS MOD TIL AT LEVE ET MENNESKELIV

AT VOKSE I KÆRLIGHED

FOLDE OS UD

TIL ALT BLIVER ÉT I EN LOVSANG TIL GUD

SOM SENDTE SIT ORD

I DIG HER TIL JORD

*

HERRENS TROSKAB VARER FRA EVIGHED TIL EVIGHED

I ET NYT ÅRTUSIND SKAL EN NY KLOKKE

KALDE FOLKET TIL GUDS HUS

*

TONERNE SPILLE SOM STJERNERNE TINDRE

*

OM JEG SÅ TALER MED MENNESKERS

OG ENGLES TUNGER

MEN EJ HAR KÆRLIGHED

DA ER JEG ET RUNGENDE MALM

OG EN KLINGENDE BJÆLDE

*

KALDE PÅ GAMMEL OG PÅ UNG

*

JEG VIL RINGE OG MINDE SOGNET

OM GLÆDE OG SORG

*

DU KALDER TIL SAMLING

PÅ LAND OG I BY

VED GLÆDE OG SORG

I VOR LILLE BY

*

AMEN

KOM HERRE JESUS

*

DER SPRINGER EN KILDE

DER DÆKKES ET BORD

DER KIMES TIL HØJTID FRA TÅRNE

*

HER HAR DAGEN EVIGHED

HER HAR KÆRLIGHED SIT STED

*

JEG VIL PRISE HERRENS TROFASTHED

*

JEG RINGER TIL KIRKE

OG DAGLIGT VIRKE

JEG RINGER OM LIVET

SOM GUD HAR GIVET

*

HJERTE LØFT DIN GLÆDES VINGER

*

JEG FORKYNDER

GLÆDEN OVER LIVETS ORD

SKÆNKET AF GÅRDEJER LAURITS FABRICIUS ERIKSEN

*

HVER DEN SOM ER AF SANDHEDEN

HØRER MIN RØST

*

SKÆNKET AF ØENS BEBOERE

OG ARV EFTER

HENRY ANDERSEN (BAGER)

*

SCT. GEORG’S SKIBSKLOKKE KLANG

OG KALDTE I 134 ÅR TIL BØN OG SALMESANG

MÅ GAVEN FRA A. P. MØLLER FONDEN

TIL GLÆDE FOR VORT SOGN VÆRE

OG TIL GUDS ÆRE

*

O GUD MIG SELV BERED

OG ÅBNE SÅ MIT ØRE

AT JEG DIT ORD KAN HØRE

MIN SJÆL TIL SALIGHED

*

DET VAR EN SØNDAG MORGEN SKØN

VOR FRELSER STOD OP AF GRAVEN

*

KIRKEKLOKKE

EJ TIL HOVEDSTÆDER STØBTES DU

MEN TIL DEN LILLE BY

*

RINGER FOR HÅBET OM DET DER SKAL KOMME

KALDER FRA HIMLEN NÅR LIVET ER OMME

*

RINGER FOR DAGEN OG DEM VI FIK GIVET

KIMER AF GLÆDE DER BRUSER I LIVET

*

SE NU STIGER SOLEN AF HAVETS SKØD

LUFT OG BØLGE BLUSSER I BRAND I GLØD

HVILKEN SALIG JUBEL SKØNT ALT ER TYST

MEDENS LYSET LANDER PÅ VERDENS KYST

*

MARSTAL KIRKES KLOKKER KLINGER

DAGLIGT OG TIL KIRKEGANG

GIVER TROEN FUGLEVINGER

I EN LIVETS TAKKESANG

*

JEG FORKYNDER JER EN STOR GLÆDE

SOM SKAL VÆRE FOR HELE FOLKET

*

JEG KALDER DE LEVENDE

JEG MINDES DE DØDE

JEG FORKYNDER OPSTANDELSENS GLÆDE

*

HVER DEN SOM ER AF SANDHEDEN

HØRER MIN RØST

*

JEG VIL RINGE OG MINDET SOGNET

OM GLÆDE OG SORG

*

LYKSALIGT DET FOLK

SOM HAR ØRE FOR KLANG

HEROVENFRA

*

JEG SKAL BO I HERRENS HUS ALLE MINE DAGE

*

JEG VIL PRISE HERRENS TROFASTHED

*

GUDS HIMMERIG ÅBNER VI IKKE

MEN GUD ÅBNER RIGET FOR OS

HAN KALDER OS IND TIL SIN GLÆDE

HAN KALDER OS UD AF VOR TRODS

*

VOR BY BAG BAKKER I LÆ ER LAGT

VED Å OG FJORD MED AL SIN PRAGT

VED SORG OG GLÆDE KLOKKEN RINGER

DEN GLÆDESBUD FRA GUD OS BRINGER

*

SOL GÅR OVER VERDEN UD

MED GUDS LYS I ØJE

SE VOR HERRES SENDEBUD

GÅR PÅ GYLDNE SKYER I DET HØJE

*

KLOKKERNES KIMEN I MORGENSTUNDEN

LØFTER VOR TANKE FRA JORDEBUNDEN

VED KVÆLD HAR KLOKKERNE OGSÅ MAGT

FORENER VOR SJÆL OG ÅND I PAGT.

*

KLOKKEN KALDER SMUKT OVER LAND

UD OVER VIG I BY OG VED STRAND

HØJT OVER LUNDØ KLINGER DET UD

KIRKEN ER DIN MED GUDS KÆRLIGHEDS BUD

 

Retur til start