Herunder kan du læse om nogle af de projekter, som Kirkeministeriets Klokkekonsulent har været involveret i.

 

Sankt Lukas Kirke, Aarhus. Renovering af to bestående klokker samt ny klokke 3 fra støberiet Paccard med tonen Gis1. De tre klokker med toner-ne Dis1, Fis1 danner sammen med den nye Gis1- klokke et velklingende Te Deum-motiv. Ved valget af tone og dermed størrelse for den nye klokke er der taget hensyn til  samklangen med de to eksisterende klokker fra hv. 1923 og 1947 og øvrige kirkers klokker klokker indenfor hørevidde. Den nye klokke 3, der står for de daglige ringninger morgen og aften er støbt i en let profil for ikke at virke anmassende i sin klangudfoldelse. De to gamle klokker har fået nye bomme, hammerværker og ringeanlæg. Der er udført vibrationsdæmpning af  klokkernes ophæng, hvorved et tidligere voldsomt støjgennemslag er reduceret til en ikke gerende størrelse. Desuden er der udført et smagfuldt inspektionsdæk, der muliggør sikker service og tilsyn.

Klik her og hør det færdige resultat.

 

 

 

 

 

Arkitekt: Regnbuen v. Anders Bové      Klokkefirma: Thubalka a/s, Vejle     

Hodsager Kirke   Nyt automatisk klokkespil med 14 klokker fra støberiet Koninklijke Eijsbouts i Holland. Indviet i efteråret 2012.  Klokkerne er ophængt i egebjælker under loftet i klokkerummet over de to svingende klokker. Klokkespillet kom til at få en helt særlig status, idet det blev klokkespil nr. 100 i Danmark. Klokkespillet spiller ved hjælp af en automatik 3 gange dagligt  melodier afvekslende efter årstiden.

Læs, hvad Kristeligt Dagblad skrev om det nye instrument. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/479045:Danmark--Danmark-har-nu-100-klokkespil

Gå ind på TV Midt Vest og se reportagen fra god-kendelsen af det nye klokkespil http://www.tvmidtvest.dk/nettv/   søg på Klokkespil

Billedet viser nogle af de nye klokker ophængt i egebomme. Klokkernes har indvendige magnet-hamre, der ved hjælp af et computerbaseret styresystem sørger for, at klokkespillet spiller 3 gange dagligt.

Klik her og hør det nye klokkespil i Hodsager kirke

 

 

 

 

 

 

Klokkestøber: Royal Eijsbouts, Holland. Klokkefirma. Thubalka a/s Vejle

Tinglev kirke Ny klokke 2 med tonen Gis1. Tinglev har i mange år haft kun 1 klokke, nemlig en stor klokke støbt 1784 af J. B. Chr. Beseler (Ø=100 cm) Takket være en donation fik kirken i 2010 yderligere en klokke, således at kirken nu råder over to klokker. Den nye klokke er støbt af Petit & Fritsen i Holland. Af klokkestolen set det, at kirken engang har haft 3 klokker. Den nye klokke er ophængt i et af de tomme fag. Ved valg af tone og dermed størrelse for den nye klokke er der taget hensyn til såvel samklangen med den eksisterende klokke som til øvrige kirkers klokker inden for hørevidde.

 

 

 

 

Tinglev kirkes nye klokke med tonen Gis 1 ophængt i slyngbom i et tomt fag i den eksisterende gamle klokkestol.

Klik her og hør det færdige resultat.

 

Klik her og hør, hvordan det kan komme til at lyde, dersom Tinglev kirke får udfyldt den sidste tomme plads i klokke-stolen

 

Klokkestøber: Petit & Fritsen, Holland

Klokkefirma: Thomo I/S, Allested

Jegindø kirke   I 2006  fik Jegindø kirke et klok-kespil med 11 klokker. På den største klokke står der:                        

SKÆNKET AF ØENS BEBOERE OG ARV EFTER HENRY ANDERSEN (BAGER)

Klokkerne er støbt hos Eijsbouts i Holland, og klokkerækken er følgende: f2 – g2 – a2 – ais2 – h2 – c3 – d3 – dis3 – e3 – f3 – g3. Klokkerne er ophængt i to træbjælker umiddelbart bag glamhul-lerne mod nord, og har gode muligheder for at  klinge tydeligt overalt i bebyggelsen. Også mod syd - ud over vandet - høres klokkerne fint.

Et kig op til de 11 klokker i Jegindø kirkes klokkespil. Klokkernes har indvendige magnet-hamre, der ved hjælp af et computerbaseret styresystem sørger for, at klokkespillet spiller 3 gange dagligt.

Klik her og hør Jegindø kirkes klokkespil

 

 

 

Klokkestøber: Royal Eijsbouts, Holland.

Klokkefirma: Dansk Kirkeklokketeknik I/S, Løkken

Automatik: Diaprint

No kirke  Frem til 2011 havde No kirke ved Ringkøbing en klokke med en noget usædvanlig forhistorie. Klokken stammer nemlig fra en af de mange strandinger, der hørte med til hverdagen på vestkysten. I 1811 gik det ud over det engelske skib "Defence", hvor klokken blev bjerget og senere ophængt i No kirke som kirkeklokke. Det fremgår også af inskriptionen på den nye klokke:

SCT. GEORG’S SKIBSKLOKKE KLANG OG KALDTE I 134 ÅR TIL BØN OG SALMESANG MÅ GAVEN FRA A. P. MØLLERFONDEN TIL GLÆDE FOR VORT SOGN VÆRE OG TIL GUDS ÆRE

Den gamle klokke har den særlige skibsklokkeprofil, hvis musikalske egenskaber sædvanligvis lader en del tilbage at ønske, og 2011 fik den en ny blivende plads på Strandingsmuseet i Thorsminde. Den nye klokke med tonen cis2 er ophængt i en helt ny fornem klokkestol af fuldkantet egetømmer. Den hviler af på svingningsdæmpere i murværket.

Et kik op i klokkerummet i No kirke, hvor den nye klokkestol er med til skabe et smagsfuldt interiør. Klokkestolen er behandlet med en blanding af linolie og trætjære.

 

Klik her og hør den nye klokke i No kirke

 

 

 

 

 

 

Arkitekt: Knud Fuusgaards Tegne-stue, Ringkøbing

Klokkestøber: Royal Eijsbouts, Holland

Klokkefirma: Kirkeklokken aps. v. Lars Bech Nielsen

Frederiksberg Rådhus.  Renovering af klokke-spillet fra 1953. Frederiksberg Rådhus fik sit klokkespil i 1953 i forbindelse med indvielsen. Det fik 47 klokker og var leveret af Jydsk Jernstøberi i Brønderslev, og var på det tidspunkt det største klokkespil nord for Gent. Klokkespillet havde et automatisk spilleværk foruden et stokklaviatur. I 1961 kom det til en omfattende ombygning, hvor-under de de fleste af diskantklokkerne blev udskiftet med nye fra Petit & Fritsen i Holland. Samtidig blev stokklaviaturet fjernet og erstattet af et nyt klaviatur med elektrisk funktion. I 2012 blev instrumentet renoveret, hvorved det igen fik et stokklaviatur. Samtidig blev 21 af de gamle klokker genafstemt, mens 27 klokker er nye støbt  i samme profil som de oprindelige. Arbejdet blev særdeles vellykket, og Frederiksberg Rådhus råder nu over et unikt instrument, hvis lige ikke findes noget steds.

Det markante rådhustårn set fra spiret på Frederiksberg kirke.

Klik her og læs mere om klokkespillet

 

 

 

 

Klokkestøber: Royal Eijsbouts, Holland

 

Projekt og udførelse: Thubalka a/s, Vejle

Tranderup Kirke. Den ejendommelige kirke midt på Ærø fik fik i 1832 et nyt tårn efter at det gamle var revnet. Udformningen stod den tids førende arkitekt C. F. Hansen for. Stilen er nyklassisk og helt i tråd med hans nok mest kendte arbejde: Genopførelsen af Vor Frue kirke i København efter englændernes bombardement i 1807. Kirken har 2 klokker: En stor klokke inde i tårnet støbt 1566 af Michel Dibler og en helt ny klokke støbt 2010 af Petit & Fritsen, Holland. Den nye klokke hænger i tårnets åbne overdel. Den har tonen H1 og erstatter en klokke fra 1899 støbt af Lars Andersen, Aarhus, der var så porøs i støbningen, at der faldt små stykker af under ringning. Ved valget af størrelse og dermed tone for den nye klokke er der taget hensyn til såvel samklangen med den gamle, som andre klokker inden for hørevidde - først og fremmest dem i Bregninge. De to klokker ringes med håndkraft.

Tranderup kirkes tårn fra 1832 er tegnet af arkitekt C. F. Hansen og er i kraft af sin nyklassisistiske udformning en fremmed fugl på den lille ø Ærø i det sydfynske øhav.

Klik her og hør den nye og den gamle klokke ringe sammen til en gudstjeneste.

 

 

 

 

Klokkestøber: Petit & Fritsen, Holland

 

Klokkefirma: Thomo I/S, Allested

Vor Frue Kirke, Kalundborg.  I november 2013 blev et helt nyt koncertklokkespil med 48 klokker indviet i den 5-tårnede kirke i Kalundborg. Klokke-spillet var blevet til takket være en storsindet donation fra tidligere arkivar Finn Assens, der herigennem havde ønsket at give sin hjemby en fornem og varig gave. Der måtte grundige forarbejder til, idet historien nødigt skulle gentage sig, eftersom midtertårnet - det såkaldte Mariatårn, der skulle huse det nye klokkespil - var styrtet sammen  i 1827 og først blev genopført i starten 1870-erne. Klokkes-pillet har 48 klokker (største klokke G1=665 kg) og en samlet vægt af omkring 9 tons. Takket være  dygtigt arbejde med projektering og udførelse, regnes klokkespillet ikke alene for et af landets allerbedste, men det er også en værdig repræsentant for, hvad der i dag kan præsteres på området.

I  forbindelse med godkendelsesforretningen lød det nye klokkespil for første gang. På billedet ses stokklaviaturet, hvorfra klokkenisten betjener de 48 klokker. Det er den vordende klokkenist Chr. Hauskov i baggrund, mens Flemming Blache fra menighedsrådet er med på sidelinjen.

 

Klik her og hør det nye klokkespil

 

 

Klokkestøber: Paccard, Frankrig

Projekt og udførelse: Thubalka a/s, Vejle

 

Retur til start